Nabízím obousměrné konsekutivní (následné) a simultánní (kabinové) tlumočení v jazykových kombinacích francouzština – čeština a španělština – čeština.

Tlumočím na konferencích, seminářích, přednáškách, kulturních akcích, při oficiálních přijetích, politických setkáních, na tiskových konferencích, besedách, obchodních jednáních, vernisážích, filmových festivalech, pro média…

V případě simultánního tlumočení zajistím zkušeného kolegu do kabiny.

Pro vaše vícejazyčné akce mohu zajistit kompletní tlumočnický tým, včetně potřebné tlumočnické techniky.

Zajišťuji i tlumočení s výjezdem do zahraničí.

Nejčastěji tlumočím následující obory: politika, evropské závodní rady, vzdělávání, kultura a humanitní obory, obchod, automobilový průmysl, ekonomika, finance, vojenský průmysl, energetika, odborná školení. V případě včasného dodání detailních materiálů a předem připravených písemných projevů je možné se připravit prakticky na jakékoliv téma.

Mezi mé dosavadní zákazníky patří státní a zahraniční instituce, kulturní a vzdělávací instituce, média, neziskové organizace, filmové festivaly a dlouhá řada soukromých firem. (viz. rubrika REFERENCE)

Ceník

U tlumočnických služeb se fakturuje zpravidla půlden (do 4 hodin) nebo celý den (4-8 hodin). Ve velmi specifických případech je možné se domluvit na jiném druhu sazby (například tlumočení kratší než 1 hodina). Na vyžádání Vám obratem zašlu cenovou nabídku.